Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Česká asociace PBSP

Od prvních let nového tisíciletí již bylo patrné, že PBSP v sobě nese odborný a léčebný potenciál, který povede řadu českých terapeutů k záměru spojit s touto metodou svoji profesní kariéru. Nadšení a úsilí mnoha jedinců bylo třeba podchytit a zastřešit. Tak v říjnu 2009 vznikla Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie.

Cíle, které asociace naplňuje, byly od počátku zřejmé:

  • pečovat o diskusi v akademickém prostředí v České republice, a vytvářet tak reálný, nezkreslený obraz metody mezi odbornou veřejností,
  • zabezpečovat šíření hodnotných informací mezi laickou veřejnost,
  • organizovat otevřené workshopy, vedené špičkovými zahraničními i českými odborníky v metodě,
  • integrovat tuzemské PBSP terapeuty a koordinovat jejich aktivity,
  • podporovat výměnu zkušeností se zahraničními kolegy a organizacemi,
  • zasazovat se o plné uznání PBSP tuzemskými i evropskými profesními organizacemi.

Zásadní, rozsáhlou kapitolu činnosti asociace představuje péče o výcvik terapeutů v PBSP, což zahrnuje:

Česká asociace PBSP se těší vynikajícímu renomé v zahraničí. Velký respekt získala zejména úspěšnou organizací 7. mezinárodní konference PBSP® "Science and Good Practice", na kterou se v září 2019 sjelo do Prahy na 200 členů PBSP komunity ze 14 zemí 3 kontinentů. Enormní celoroční úsilí členstva se tak dočkalo odměny v podobě mezinárodního ohlasu.

Co se právní formy týče, PBSP CZ, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 20725, jehož členy se mohou stát absolventi a frekventanti základního výcviku v PBSP. Zde si můžete přečíst platné stanovy.

Členové představenstva PBSP CZ, z.s.

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

 

MUDr. Zuzana Lebedová

 

Mgr. Lucie Kašová

 

Mgr. Helena Kosková

 

MUDr. Naďa Soukupová