Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Česká asociace PBSP

Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie byla založena v říjnu 2009. Naším cílem je zakotvit PBSP v odborném prostředí v České republice, propagovat a šířit metodu mezi odbornou i laickou veřejnost, integrovat tuzemské odborníky a koordinovat jejich aktivity, podporovat výměnu zkušeností se zahraničními odborníky a organizacemi.

Pořádáme výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii, odborné konference a semináře, další vzdělávání pro účastníky výcviku a otevřené sebezkušenostní workshopy pro veřejnost; překládáme studijní materiály a vydáváme odborné publikace.

Členy asociace se mohou stát absolventi a frekventanti výcviku v PBSP.

Pokud jde o právní formu, PBSP CZ, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 20725. Zde si můžete přečíst platné stanovy.

Členové představenstva PBSP CZ, z.s.

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

 

MUDr. Zuzana Lebedová

 

Mgr. Lucie Kašová

 

Mgr. Helena Kosková

 

MUDr. Naďa Soukupová