Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

klinický psycholog, certifikovaný PBSP terapeut

jan.sirinek@pbsp.cz, +420 777 112 248, web

Narozen v roce 1966 v západních Čechách. Původním vzděláním hudebník, vystudoval housle na konzervatoři (1980–1986). Je ženatý, s manželkou Irenou má dceru Lucii.

Vzdělání v psychologii

Specializované vzdělání v psychoterapii

 • výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (PBSP) – A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L. Perquin (1998–2003), mezinárodní certifikace (2019)
 • výcvik v psychoanalytické párové terapii – L. Lucká, S. Titl (2010–2012)
 • Intensive Course in Process Work (intenzivní kurs v procesově orientované psychologii) – A. Mindell, Portland, USA (2005)

Praxe

 • klinický psycholog a PBSP terapeut, spoluzakladatel Dejvického psychoterapeutického centra, v němž provozuje praxi (2001–dosud)
 • psycholog v krizovém centru RIAPS – na lůžkovém i ambulantním oddělení (1998–2001)
 • psycholog ve vazební věznici Praha Pankrác (1995–1997)

Aktuální činnost

 • rozvíjí klinickou praxi v DPC
 • poskytuje skupinovou, individuální i párovou PBSP terapii
 • vede každotýdenní skupinu PBSP (od 2002)
 • zajímá se o další rozpracovávání metody PBSP, rozšiřování jejích aplikačních možností a výzkumné ověřování její účinnosti
 • je členem mezinárodního lektorského týmu, který vede výcvik v PBSP v České republice (od 2012), zároveň působí jako mentor a výcvikový terapeut
 • stál u zrodu České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (2009), v níž zastává funkci předsedy představenstva (od 2013)
 • předsedal 7. mezinárodní konferenci PBSP® "Science and Good Practice", konané v Praze (2019)