Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Mezinárodně certifikovaní PBSP terapeuti v ČR

Certified PBSP Therapists in the Czech Republic

Mgr. Ing. Jana Herbst

PhDr. Luboš Kobrle

MUDr. Zuzana Lebedová

PhDr. Yvonna Lucká

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

Mgr. Michael Vančura

PhDr. Zora Vančurová

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

PBSP CZ, z.s.
Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6
IČ: 228 32 131
číslo účtu: 234239268 / 0300
 info@pbsp.cz