Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie

Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie (PBSP® z anglického Pesso Boyden System Psychomotor®) je původní psychoterapeutická metoda, zaměřená na léčení poruch vztahově emocionálního vývoje. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů.

Více se dočtete na stránkách Pesso PBSP International LLC www.pbsp.com, v úvodním českém textu pro klienty a zájemce o metodu nebo v aktuálním článku 'Pesso Boyden psychomotorická terapie'.

Metoda vznikla v USA v druhé polovině 20. století. Jejím autorem je americký psychoterapeut Albert Pesso (1929–2016), spoluautorkou jeho žena Diane Boyden-Pesso (1929–2016). Manželé Pessovi, jejichž 90. výročí narození jsme si vloni připomněli, sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci, pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali základní terapeutické principy, na nichž vystavěli svoji originální metodu. Během desetiletí jejího vývoje pak nalézali funkční paralely s teorií attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy, a zejména se současným neurovědeckým poznáním o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti.

Americká asociace pro tělovou psychoterapii USABP v roce 2012 udělila Albertu Pessovi Cenu za celoživotní přínos (Lifetime Achievement Award). V minulosti byli takto vyznamenáni John Pierrakos, Alexander Lowen, Ilana Rubenfeld, Stanley Keleman, Ron Kurtz či Peter Levine.

Do České republiky se PBSP dostala v 90. letech 20. století díky úsilí Yvonny Lucké a Michaela Vančury a od té doby se zde rozvíjí. V současnosti na našem území pracuje přibližně 100 terapeutů, kteří prošli výcvikem v PBSP.

PBSP CZ, z.s.

Česká asociace PBSP byla založena v říjnu 2009. Naším cílem je zakotvit PBSP v odborném prostředí v České republice, propagovat a šířit metodu mezi odbornou i laickou veřejnost, integrovat tuzemské odborníky a koordinovat jejich aktivity, podporovat výměnu zkušeností se zahraničními odborníky a organizacemi.

Pořádáme výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii, odborné konference a semináře, další vzdělávání pro absolventy výcviku a otevřené sebezkušenostní workshopy.

Platné stanovy najdete zde.

PBSP CZ, z.s.
Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6
IČ: 228 32 131
číslo účtu: 234239268 / 0300
 info@pbsp.cz