MUDr. Zuzana Tichá

(dříve Lebedová)
psychiatrička, certifikovaná PBSP terapeutka

zuzana.ticha@pbsp.cz, +420 606 444 106

Vzdělání a status

 • I. LF UK, obor všeobecné lékařství (1989–1995)
 • I. atestace z psychiatrie (1998), Ministerstvem zdravotnictví ČR aktualizovaná specializovaná způsobilost v oboru (2007)
 • licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie (2008)
 • funkční specializace v systematické psychoterapii (2009)

Specializované vzdělání v psychoterapii

 • výcvik v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (PBSP) – A. Pesso, M. Howald, I. Baardman, L. Perquin (1998–2003), mezinárodní certifikace (2019)
 • výcvik ve skupinové dynamické a interpersonální psychoterapii – SUR (1997–2001)
 • další vzdělání – krizová intervence, trauma

Praxe

 • soukromá praxe psychoterapie a poradenství
 • Centrum krizové intervence – Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • psychiatrická ambulance – Poliklinika Budějovická
 • krizové centrum RIAPS
 • Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Aktuální činnost

 • poskytuje psychoterapii a poradenství v soukromé praxi v Praze
 • zastupuje Českou republiku v představenstvu mezinárodního Psychomotorického institutu (PMI), jehož je členkou
 • podílí se na přípravě a vedení výcviku v PBSP, kde působí jako lektorka, mentorka a výcviková terapeutka
 • zastává funkci místopředsedkyně představenstva České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie
 • pracovala ve vědeckém výboru 7. mezinárodní konference PBSP®: Science and Good Practice
 • je členkou České lékařské komory, České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a Psychiatrické společnosti ČLS JEP