Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Studovna PBSP

Knihu objednávejte na  info@pbsp.cz

Česká asociace PBSP v prosinci 2022 vydala knihu Jana Siřínka Scéničnost v psychoterapii: Účinnost scénicko-symbolických intervencí používaných v Pesso Boyden psychomotorické terapii při navozování korektivní emoční zkušenosti.

 • disertační práce, FF UK Praha, 2018
 • ukázka a obsah
 • brožovaný výtisk, 138 stran A4 na křídovém papíře
 • běžná cena – 290 Kč (+ poštovné 80 Kč)
 • cena pro členy PBSP CZ, z.s. a studenty VI. výcviku – 190 Kč (+ poštovné 80 Kč)

Máte-li o publikaci zájem, stačí napsat e-mail na výše uvedenou adresu.

Odborné texty

  The dreams see me: About sigh in dreams and the treatment practice – Wim Jan Trügg (2023)

 • text k postgraduálnímu workshopu "Závislosti a PBSP", duben 2023

  The Immortality Hypothesis – Wim Jan Trügg (2000)

 • text k postgraduálnímu workshopu "Závislosti a PBSP", duben 2023

  Jak zmírnit následky vývojových traumat – Jan Siřínek (2022)

 • rozhovor, Psychologie dnes, 2022, 28 (12)

  Léčení transgenerační frustrace v pojetí PBSP terapie – Lubomír Kobrle, Yvonna Lucká (2022)

 • část připravovaného sborníku

  Scéničnost v psychoterapii – Jan Siřínek (2022)

 • přepis přednášky, 19. psychosomatická konference, Liberec

  Pohled na trauma – Yvonna Lucká (2022)

 • přepis přednášky

  PBSP v individuální klinicko-psychologické praxi – Jan Siřínek (2014)

 • článek, Psychosom, 2014, 12 (1)

  Pohled na základní vývojové potřeby člověka z hlediska PBSP – Zuzana Lebedová (2010)

 • část sborníku

  Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu? – Jan Siřínek (2009)

 • článek, Psychoterapie, 2009, 3 (3–4)

  Vývojová psychopatologie a body work – Jan Siřínek (2008)

 • článek, Psychoterapie, 2008, 2 (1)

Konference

  7. mezinárodní konference PBSP®: Science and Good Practice (Praha, 2019)

 • sborník konferenčních přednášek, workshopů, posterů a fotografií

  7. mezinárodní konference PBSP® – videozáznam (28. 9. 2019)

 • přednášky Nim Tottenham (USA), Petry Winnette (CZ) a Barbary Fischer-Bartelmann (DE)

  7. mezinárodní konference PBSP® – videozáznam (27. 9. 2019)

 • přednášky Sandy Cotter (UK), Jamese Amundsena (USA), Jiřího Horáčka (CZ) a Jana Siřínka (CZ)

  1. česká konference PBSP (Praha, 2011)

 • článek Jana Siřínka, Psychoterapie, 2011, 5 (3–4)

  1. česká konference PBSP – úvodní příspěvek (2011)

 • článek Jana Siřínka, Psychosom, 2011, 9 (2)

  6. mezinárodní konference PBSP: The Embodied Mind (Amsterdam – Bergen, 2009)

 • článek Jana Siřínka, Psychoterapie, 2009, 3 (3–4)