Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Certifikovaní PBSP terapeuti

PhDr. Luboš Kobrle

 • certifikovaný PBSP terapeut
 • individuální a skupinová (s Yvonnou Luckou) PBSP terapie za přímou platbu, párové a individuální poradenství
 • Loosova 10, Praha 4
 • yvoluk@gmail.com, 606 377 458

MUDr. Zuzana Lebedová

 • certifikovaná PBSP terapeutka
 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Nad Štolou 18, Praha 7, nebo Vítězné nám. 10, Praha 6
 • zuza.lebedova@volny.cz,606 444 106, web

PhDr. Yvonna Lucká

 • certifikovaná PBSP terapeutka
 • individuální a skupinová (s Lubošem Kobrlem) PBSP terapie za přímou platbu
 • Loosova 10, Praha 4
 • yvoluk@gmail.com, 777 339 458

Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.

 • certifikovaný PBSP terapeut
 • individuální, párová a skupinová PBSP terapie
 • Dejvické psychoterapeutické centrum, Na Vlčovce 2573/2c, Praha 6
 • sirinek@dpc.cz, 777 112 248, web

PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

 • certifikovaná PBSP terapeutka
 • rodinná a dětská terapie, polootevřená PBSP skupina, individuální PBSP terapie za přímou platbu / individual PBSP therapy in English
 • Natama, Pod Kotlaskou 555/9, Praha 8
 • winnette@natama.cz, 777 897 867, web

Terapeuti poskytující PBSP

Mgr. Jana Bartošová

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Alivio centrum, Badeniho 1, Praha 6
 • bar_jana@yahoo.com, 773 644 725

PhDr. Jan Benda

 • individuální PBSP terapie (též v rámci satiterapeutického přístupu)
 • Prokopa Diviše 9, Ústí nad Labem
 • jan.benda@centrum.cz, 777 268 729, web

Mgr. Hana Boháčková

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Vinohradská 77, Praha 2
 • bohackovah@seznam.cz, 602 620 308

PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Therapeutica, Vyšehradská 49/320, Praha 2, nebo Palackého 576, Mladá Boleslav
 • cepelikova@therapeutica.cz, 604 995 572, web

PhDr. Pavla Doležalová

Mgr. Petr Flaks

 • individuální a rodinná terapie s prvky PBSP, individuální a rodinné poradenství za přímou platbu
 • Psychoterapie Anděl, Ostrovského 3, Praha 5
 • petrflaks@email.cz, 774 286 668

MgA. Martin Heřman Frys

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Železná 18, Praha 1
 • terapiefrys@gmail.com, 731 317 655, web

MUDr. Aleš Fürst

 • individuální a skupinová PBSP terapie
 • Ambulance psychiatrie a psychoterapie, Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou, nebo Středisko komplexní terapie, Jáchymovská 385/25, Liberec
 • 604 868 900, 485 151 398 (Liberec), web

PhDr. Kateřina Hrubá (Figallová)

PhDr. Jaromír Chrášťanský

 • individuální terapie v rámci přístupů PBSP a Gestalt terapie za přímou platbu
 • Belgická 23, Praha 2
 • kontakt@psycholog-praha.net, 724 053 530, web

Mgr. Dana Illanová

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Psychoteraputické centrum Lávka, Kafkova 10, Praha 6
 • danaillanova@gmail.com, 728 868 596, web

PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Pod křídly, Na Míčánce 32, Praha 6
 • barbora@podkridly.com, 777 206 525, web

Mgr. Karolína Kaslová

Mgr. Lucie Kašová

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Centrum Vážka, Wuchterlova 8, Praha 6
 • kasoval@seznam.cz, 603 534 498, web

Mgr. Petr Konopásek

 • individuální PBSP terapie, PBSP skupina osobního růstu
 • Poliklinika Lípa Centrum, Seydlerova 2451, Praha 5
 • petr.konopasek@gmail.com, 777 203 759

Mgr. Helena Kosková

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu / individual PBSP therapy in English
 • Centrum Vážka, Wuchterlova 8, Praha 6
 • helada@naturalspirit.cz, 777 961 443, web

Mgr. Květa Kšírová

 • individuální a skupinová PBSP terapie
 • K Nemocnici 2814, Kladno
 • ksirova@seznam.cz,731 170 212

Mgr. Ruben Kužel

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Hradec Králové a Praha
 • rukul@seznam.cz,739 244 615

Mgr. Václav Matuška

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu (též Gestalt přístup) / individual PBSP therapy in English
 • Praha, Plzeň a Písek (jihozápad)
 • vaclavmatuska@gmail.com, 603 431 009, web

Mgr. Jana Nováková

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Pod křídly, Na Míčánce 32, Praha 6, nebo Lidická 825, Beroun
 • novakova.psycholog@gmail.com, 777 612 553, web

Mgr. Petr Odstrčil

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu (též v rámci Gestalt terapeutického přístupu)
 • Alkion, Prvního pluku 12, Praha 8
 • petrodstrcil@volny.cz, 602 359 593

Mgr. Martina Pastuchová

 • individuální a skupinová setkání PBSP za přímou platbu
 • Klinická psychologie Pastuchová, Mezi Cestami 1249, Dolní Lutyně (Ostrava)
 • psycholog-pastuchova@gmail.com, 602 579 849 (7:30–8:00)

MUDr. Petra Petrovská

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Pod křídly, Na Míčánce 32, Praha 6
 • petra@podkridly.eu, 724 057 644, 724 024 464, web

Mgr. Šárka Provazníková

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Jagellonská 4, Praha 3
 • sarka9@hotmail.com, 608 802 218, web

PhDr. Petra Rohlíková, Ph.D.

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Vinohradská 48, Praha 2
 • rohlikova@volny.cz, 774 595 832

MUDr. Jan Roubal

 • individuální PBSP terapie (též v rámci Gestalt terapeutického přístupu)
 • janroubal@centrum.cz

MUDr. Iva Rymešová

 • individuální a skupinová setkání PBSP za přímou platbu
 • Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4
 • irymesova@gmail.com, 602 423 492, web

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • T. G. Masaryka 788, Choceň
 • terapie.chocen@gmail.com, 737 868 195

MUDr. Naďa Soukupová

 • individuální, párová a skupinová PBSP terapie (též Gestalt terapie) za přímou platbu
 • Pod Záhorskem 19, Plzeň
 • nadasoukupova@seznam.cz, 608 280 508

PhDr. Dagmar Svobodová

 • individuální a skupinová PBSP terapie, psychologické poradenství
 • Tyršova 291/26a, Jeseník, nebo Lipová Lázně 730
 • pppsvob@seznam.cz, 737 558 036, web

MUDr. Olga Svobodová

 • individuální PBSP terapie za přímou platbu
 • Belgická 23, Praha 2
 • osvob@centrum.cz, 605 908 534,web

RNDr. Renata Svobodová (Fejfarová)

 • individuální PBSP terapie a koučink s prvky PBSP za přímou platbu
 • Vršovické nám. 2, Praha 10
 • renata.supervize@seznam.cz, 724 332 551, web

MUDr. Valerie Štáfková

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Nad Štolou 18, Praha 7
 • valerie.s@volny.cz, 773 453 020

Mgr. Václav Štrunc

 • individuální a skupinová PBSP terapie za přímou platbu
 • Psychosomatické a psychoterapeutické centrum, Masarykova 54, Plzeň
 • struncov@gmail.com, 724 529 321

PhDr. Daniela Vodáčková

 • individuální a skupinová PBSP terapie, modifikace PBSP pro práci s krizovými stavy a traumatizovanými osobami
 • Husova 9, Praha 1
 • cibule@iol.cz, 777 607 419

Mgr. Tomáš Zuda

 • individuální PBSP terapie a poradenství s prvky PBSP
 • Vinohradská 77, Praha 2
 • tomas.zuda@gmail.com, 603 251 195, web

PBSP CZ, z.s.
Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6
IČ: 228 32 131
sp. zn. L 20725, vedená u Městského soudu v Praze
číslo účtu: 234239268 / 0300

napište nám:  info@pbsp.cz