Česká asociace
Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie

PBSP CZ, z.s.

Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie

Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP® z anglického Pesso Boyden System Psychomotor®) je psychoterapeutický systém určený ke zmírňování vlivu negativních emočně vztahových zkušeností z dětství na život v dospělosti. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů.

PBSP vznikla v USA ve druhé polovině 20. století. Jejím autorem je americký psychoterapeut Albert Pesso (1929–2016), spoluautorkou jeho žena Diane Boyden-Pesso (1929–2016). Manželé Pessovi sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci, pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali psychoterapeuticky využitelné principy, z nichž vytvořili svoji originální metodu. Během desetiletí jejího vývoje pak na jejím základě vystavěli ucelený psychoterapeutický systém, v němž průběžně nalézali funkční paralely s nejvlivnějšími teoriemi současnosti, zabývajícími se vývojem osobnosti člověka: teorií attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy, a zejména s aktuálními neurovědeckými poznatky o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti.

Zásadní přínos Alberta Pessa psychoterapii ocenila Americká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (USABP) v roce 2012, kdy mu udělila cenu za celoživotní dílo (Lifetime Achievement Award). Nositeli téhož vyznamenání byli například John Pierrakos, Alexander Lowen, Ilana Rubenfeld, Stanley Keleman, Ron Kurtz, Peter Levine, Eugene Gendline či Judyth Weaver.

V České republice se PBSP rozvíjí od 90. let 20. století prvotní zásluhou Yvonny Lucké a Michaela Vančury. Česká asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie byla založena na podzim 2009. V současné době u nás pracuje přibližně 90 terapeutů, kteří prošli základním výcvikem.

Více informací získáte v aktuálním textu o metodě a na stránkách mezinárodního institutu Pesso PBSP International LLC www.pbsp.com.